Τρόποι Αποστολής

Όλες οι αποστολές γίνονται με πρακτορεία μεταφορών στους εκάστοτε νομούς και πόλεις.